Distribuci podkladů k soutěži v jednotlivých krajích zajišťují krajští důvěrníci.

 

V případě, že máte dítě v domácím vzdělávání, kontaktujte svého krajského důvěrníka nebo (ještě lépe) se obraťte přímo na nejbližší školu, která soutěž Matematický klokan pořádá.