Doprovodné aktivity Matematického klokana podporuje parter projektu nadace RSJ Foundation.